Avoimen yliopiston opinnot

Suorita opinnot joustavasti verkossa

Peräpohjolan Opisto järjestää

  • kasvatustieteen perusopinnot 25 op Oulun avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena
  • kasvatustieteen aineopinnot 35 op Oulun avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena
  • Suomen opettaminen toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot 30 op Itä-Suomen avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksena

Näin haet koulutukseen

Avoimen yliopiston opinnot alkavat syksyllä. Haku aukeaa keväällä 2023.

 

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Avoimen yliopiston opinnot suoritetaan ohjattuina verkko-opintoina. Opinnot vastaavat laadultaan, sisällöltään ja tavoitteiltaan yliopistoissa tarjottavaa opetusta.

Mikäli toimit tällä hetkellä esim. varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävissä, kasvatustieteen perusopinnot ovat yksi väyläsi varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin.  Tutustu koulutukseen: 1000+ Valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi

Opinnot sopivat hyvin myös ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Käytyään kasvatustieteen perusopinnot opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää ja kuvata ihmisen kasvun eri vaiheisiin ja tilanteisiin liittyviä pedagogisia ilmiöitä ja pedagogista vuorovaikutusta kasvatuskentän eri osa-alueilla. Ilmiöiden jäsentämisessä ja kuvaamisessa hän osaa hyödyntää kasvatustieteen klassisten osa-alueiden peruskäsitteistöä ja -teorioita sekä tietoa kasvatustoiminnan ja -ajattelun historiallisesta kehittymisestä.

Kokonaisuuden opintojaksot:

– Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 5 op
– Kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op
– Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 5 op
– Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 5 op
– Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 5 op

Lisätietoja opinnoista Oulun yliopiston kasvatustieteen sivustolta

24.8.2022 klo 18-19 Kasvatustieteen perusopintojen infotilaisuus opiskelijoille verkossa (Oulun yliopiston järjestämä)

Aikataulut opintojaksoittain:

  • Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena 1.9.-6.11.2022
  • Kasvu, kehitys ja oppiminen 24.10.-18.12.2022
  • Kasvatuksen yhteiskunnalliskulttuuriset kontekstit 7.12.2022-12.2.2023
  • Opetus ja kasvatuksellinen vuorovaikutus 7.2.-16.4.2023
  • Kasvatuksen filosofiset ja eettiset lähtökohdat ja päämäärät 29.3.-28.5.2023
Opintojaksojen luennot toteutetaan verkkoluentoina ja niistä on saatavana myös tallenteet.
Opinnot on mahdollista suorittaa kevään osalta nopeutettuna, mikäli kokonaisuus tulee olla suoritettuna ennen yhteishakua.

 

Opintokokonaisuuden (25 op) hinta on 375 €. Maksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Voit vähentää verotuksessa itse maksamasi koulutusmenot, jotka ovat tarpeen työtehtäviesi vaatiman tai tarvittavan ammattitaidon säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi siinä työssä, joka sinulla on ollut ennen koulutusta. Lisätietoja

Jos opiskelija on työtön, hänellä voi olla mahdollisuus opiskella avoimessa yliopistossa työttömyysetuudella sivutoimisesti, mikäli hän täyttää myös muut työvoimapoliittiset edellytykset. Lue lisää opiskelusta työttömänä TE-palvelujen sivuilta.

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova.

Koko opintokokonaisuuden ilmoittautumisen voi perua maksutta koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (12.8.2022) saakka. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.