Toteutusaika: 1.9.2019 - 31.12.2021

Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto

VÄHEÄ Hanna Å – vähälä hiilelä

Ravintola Hanna Å:n toimintaa alettiin kehittämään vuonna 2018, jolloin syntyi idea ravintolan hiilijalanjäljen pienentämisestä. Keskeisiksi teemoiksi valikoitui ravintolan oman toiminnan muuttaminen ja toimintatapojen uudistaminen sekä konkreettisten tietojen jakaminen lapsille, nuorille ja aikuisille.

Hankkeen lähtökohtana on kehittää Ravintola Hanna Å vähähiilisemmäksi ravintolaksi, joka huomioi koko ruokaketjun hiilijalanjäljen. Lisäksi keskeisessä asemassa on tiedon jakaminen hankkeen kohderyhmälle ja tämän kautta lisätä heidän mahdollisuuttansa tiedostaa ja ymmärtää omien ruokailuvalintojen merkityksen omaan hiilijalanjälkeen.

 

 

vahea

Hankkeen tavoitteet

 • Kehittää toimintaa kohti vähähiilisempää ravintolaa, joka huomioi koko ruokaketjun hiilijalanjäljen
 • Tarjota ruokailijoille vähähiilisiä aterioita
 • Tehdä näkyväksi ruokailijan omien valintojen vaikutukset hiilijalanjälkeen
 • Kiinnittää huomiota energiatehokkuuteen mm. jakelulinjaston uusimisella
 • tavoitellaan ruokailijoiden kulutustottumusten muutosta
 • Kerätään tietoa ravintolassa tehtyjen muutosten vaikuttavuudesta ja pystytään osoittamaan määrälliset ja laadulliset tulokset
 • Laajemman tietoisuuden lisääminen ruuan hiilijalanjäljestä sekä millaisin toimenpitein siihen voidaan vaikuttaa sekä organisaation että yksittäisen ihmisen näkökulmasta

Hankkeen aikana

 • Panostetaan ruokajärjestelmän kehittämiseen, näkyväksi tekemiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen
 • Suunnitellaan ja investoidaan uusi jakelulinjasto ja astioiden palautusjärjestelmä, joka mahdollistaa ruokahävikin minimoimisen ja entistä energiatehokkaamman keittiöP

Tiedottamisen ja osallistamisen kohderyhmässä ovat erityisesti

 • Lähialueen suurtalouskeittiöiden henkilöstö
 • PPO:n opiskelijat – ja heidän työssäoppimispaikat
 • Päiväkotilapset – ja heidän vanhemmat
 • Henkilöstö ja muut ruokailijat
Väheä-hanke

Biovaaka 14.5.

Keittiöön asennettiin biovaaka, jonka avulla valmistuksen, menekin ja hävikin seuranta tarkentuu ja helpottuu huomattavasti. Testaamaan päästään heti kun koronarajoitukset helpottavat.

Read More »
Väheä-hanke

Sodankylä – lähiruoka 13.5.

Kutsuimme Merja Aholan kertomaan lähiruuasta sekä kokemuksiaan ruokatalouden kehittämisestä. Lähiruuan hiilijalanjälki on selvittelyn alla ja työn haastavuus on kaikkien vaikuttavien asioiden huomioiminen sekä verrattavuus muualla tuotettuun. Jatkamme yhteistyötä tapaamme viimeistään syksyllä uudestaan. 

Read More »
Väheä-hanke

Gastro Helsinki 11.3.2020

Juuri ennen koronaa ehdimme osallistua yhden tiiviin päivän messuihin. Valitsimme ennakkoon seitsemän näytteille asettajaa, joille halusimme kertoa VÄHEÄ:stä ja hakea heidän kanssaan ratkaisuja vähähiilisempään ravintolaan. Saimme luotua hyviä

Read More »
Väheä-hanke

JAMIX – CO2 koulutus helmikuussa

Hiilijalanjälkilaskuri asennettiin osaksi Hanna Å:n ruokatuotantoa ja webinaarissa opettelimme sen sisällyttämistä reseptiikkaan.   JAMIX RUOKATUOTANTO on ensimmäinen järjestelmä ammattikeittiöille, jossa on automaattinen hiilijalanjälkilaskuri. Ohjelma laskee automaattisesti CO₂-päästöt Finelin tietoihin perustuen, mm.

Read More »

Toimintaa rahoittaa