Hankkeet

Menestyksekkäitä kehitys- ja koulutushankkeitamme

Peräpohjolan Opisto on mukana useissa mielenkiintoisissa kehitys- ja koulutushankkeissa. Hankkeiden tavoitteina on monipuolinen kehitystyö niin oman organisaatiomme, opiskelijoidemme kuin sidosryhmiemmekin näkökulmasta. Tutustu hankkeisiin; mikäli haluaisit kysyä lisätietoja hankkeiden yksityiskohdista, ota meihin yhteyttä.

DigiDigi - Innostusta digiosaamiseen​

Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023
Rahoittaja: Euroopan sosioaalirahasto
Hankkeen tavoite:
1. Parantaa opiskelijoiden ja työelämän edustajien perusdigitaitoja.
2. Kehittää digiosaamista kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä.
3. Motivoida ja innostaa kohderyhmää hyödyntämään digitaalisuutta työelämässä ja opinnoissa.
Yhteyshenkilö: Petra Pudas

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen hanke (Digiosaava.fi)

Toteutusaika: 1.8.2022-31.12.2023
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen tavoite: Kehittämishankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen  järjestäjien digitalisaatio-osaamisen kasvattaminen. 
Hanketta toteuttavat: Hankkeeseen osallistuu 79 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen. Hanketta hallinnoi Työtehoseura ry.
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

VASKI - Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus

Toteutusaika: 1.1.2022-31.7.2023
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite: VASKI-hanke on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Ydintavoitteena on koota hankkeen eri teemojen lopputuloksista yhteen ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta, joka toimii tulevaisuudessakin työkaluna ammatillisen koulutuksen järjestäjille tavoiteltaessa kestävää ja vastuullista toimintaa sekä edistäen vihreää siirtymää.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto ja 6o muuta ammatillista oppilaitosta ympäri Suomen. Toiminnan pääkoordinaattori on Sataedu.
Lisätietoja hankkeesta
Yhteyshenkilö: Heli Lukkariniemi

Tietojohtamisen kehittäminen

Toteutusaika: 1.8.2022–31.12.2023
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen tavoite: Hanke vastaa tarpeeseen parantaa tiedon tuotantoon, mittaamiseen, arviointiin ja hyödyntämiseen liittyviä prosesseja valtakunnallisesti kaikkien ammatillisten koulutuksen järjestäjien yhteistyöllä.
Hanketta toteuttavat: Hankkeeseen osallistuu 75 ammatillisen koulutuksen järjestäjää. Hanketta koordinoi Omnia.
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

Henkilöstöpolitiikan yhteiskehittäminen Peräpohjolan Opistolla

Toteutusaika: 1.8.2022-31.1.2023
Rahoittaja: Työsuojelurahasto
Hankkeen tavoite:
Hankkeessa tunnistetaan palvelumuotoilun menetelmien avulla mm. työntekemisen kannalta olennaisia henkilöstöpoliittisiin osa-alueisiin liittyviä kipupisteitä henkilöstöä laajasti osallistamalla sekä ideoidaan ja kehitetään henkilöstöpolitiikan linjauksia yhdessä henkilöstön kanssa.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto ja Palvelumuotoilu Palo
Yhteyshenkilö: Tatja Karvonen

Silta - siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla​

Toteutusaika: 1.4.2021-31.3.2023
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite: Hankkeessa kehitetään opiskelijan urapolkua aikuisten perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta työelämään ja korkeakouluun. Tavoitteena on oppilaitosten yhteiskehittämisellä saada maahanmuuttajien polut oppilaitoksista toisiin ja työelämään sujuvammiksi sekä opiskelijan tarvitsemat tukitoimet yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto, Lappia, Redu, Lapin amk, Lapin yliopisto
Yhteyshenkilö: Anu Pitkäkari

YHESSÄ - Yhteisöllisyys opintopolun voimavarana

Toteutusaika: 1.4.2022-31.8.2023
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite: Hankkeessa edistetään opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia ohjaajavetoisen yhteisöllisen toiminnan avulla tehostamaan tutkinnon suorittamista ja työelämään siirtymistä. Hankkeessa luodaan ohjaajaverkosto sekä kehitetään ohjaajien osaamista opiskelijoiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukijoina.
Yhteyshenkilö: Anna Manninen

Kansanopistojen sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Toteutusaika: 1.12.2022-30.4.2025
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite:
Hankkeessa tehdyt toimenpiteet edistävät Peräpohjolan Opiston toimintakulttuurin muutosta kohti yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa oppilaitosta. Hankkeen kautta tavoitteena on parantaa entisestään opiskelijoiden kokemusta siitä, että Peräpohjolan Opistoon ovat tervetulleita kaikki opiskelijat riippumatta heidän taustastaan. Hankkeen toimenpiteiden kautta varmistetaan myös, että henkilöstöllä on ajantasainen osaaminen moninaisuuden kohtaamiseen. Lisäksi hankkeessa tehdyt toimenpiteet edistävät tulevaisuuden kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisten tasa-arvoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvän osaamisen kehittymistä ja antaa työkaluja moninaisuuden kohtaamiseen.  
Hanketta toteuttavat: Hankkeeseen osallistuu 15 kansanopistoa ympäri Suomen. Hanketta hallinnoi Suomen Kansanopistoyhdistys.
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

LappiNyt 2.0 - Ennakoinnilla ja tiedolla johtamisella kohti tulevaisuutta

Toteutusaika: 1.3.2023-28.2.2024
Rahoittaja: Lapin aluehallintovirasto, opetus- ja kulttuuritoimi
Hankkeen tavoitteet:
LappiNYT2.0 – Ennakoinnilla ja tiedolla johtamisella kohti tulevaisuutta jatkaa LappiNyt – nuorisotyön ytimessähankkeessa tehtyä erinomaista työtä lappilaisen nuorisotyön kehittämisen eteen. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä tarkoituksenmukaiselle, vaikuttavalle ja laadukkaalle kunnalliselle nuorisotyölle nyt ja tulevaisuudessa.
Tavoite 1: Lappilaisen nuorisotyön laadun ja näkyvyyden parantaminen
Tavoite 2: Lappilaisen nuorisotyön aktiivinen kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa
Tavoite 3: Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen
Hanketta toteuttaa: Hankkeessa ovat mukana seuraavat 15 Lapin kuntaa; Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Ranua, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio ja Ylitornio
Yhteyshenkilö: Heli Lukkariniemi