Hankkeet

Menestyksekkäitä kehitys- ja koulutushankkeitamme

Peräpohjolan Opisto on mukana useissa mielenkiintoisissa kehitys- ja koulutushankkeissa. Hankkeiden tavoitteina on monipuolinen kehitystyö niin oman organisaatiomme, opiskelijoidemme kuin sidosryhmiemmekin näkökulmasta. Tutustu hankkeisiin; mikäli haluaisit kysyä lisätietoja hankkeiden yksityiskohdista, ota meihin yhteyttä.

Laatusampo 7

Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2021
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoitteet:
Hankkeessa kehitämme toimintajärjestelmää reformin tavoitteiden suuntaisesta, laatukulttuuria ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaa.
Hanketta toteuttavat:
Peräpohjolan Opisto, Jedu, KAO, Lappia, KPEDU, Optima, Koulutuskeskus Brahe, OSAO, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Rovala-Opisto, Redu, Saamelaisalueen koulutuskeskus
Yhteyshenkilö: Ari Muotka

Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta

Toteutusaika: 1.12.2020-30.6.2022
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite: Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen
Hanketta toteuttavat: Suomen kansanopistoyhdistys, Peräpohjolan Opisto, Kalajoen kristillinen opisto, Seurakuntaopisto, Kiljavan opisto, Suomen nuoriso-opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Haapaveden opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven opisto, Paasikivi-opisto, Pohjois-Savon opisto, Raudaskylän kristillinen opisto, Rovala-opisto
Yhteyshenkilö: Pasi Rauta

Reittejä työelämään Lapissa

Toteutusaika: 1.8.2020-31.12.2021
Rahoittaja: Opetushallituksen opintoseteliavustus
Hankkeen tavoite: Hankkeessa toteutetaan koulutuksia joiden tavoitteena on työelämässä tarvittavien taitojen vahvistaminen sekä työllistymisessä tukeminen. Koulutukset vahvistavat erityisesti työttömien, työttömyysuhanalaisten ja työvoiman ulkopuolella olevien heikon pohjakoulutuksen omaavien aikuisten perustaitoja.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto ja Rovala-opisto
Yhteyshenkilö:
Heini Kordakis

Kansainvälistä kasvua koulutusmatkailuun!

Toteutusaika: 17.10.2018 – 31.12.2021
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Northern Skills Finland Education Oy:n kehittäminen kansainväliseksi matkailualan yritykseksi, joka järjestää ympärivuotisesti koulutusmatkailupalveluita Meri-Lapin alueella. Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:
1) Luodaan yrityksen master plan, jossa selvitetään yrityksen myyntivaltit, erottuminen, brändi, nykyiset ja tavoitellut asiakkaat sekä myyntikanavat
2) Luodaan kansainvälistymissuunnitelma- ja strategia
3) Kartoitetaan ja esikontaktoidaan yhteistyökumppaneita
4) Kartoituksen ja esikontaktoinnin avulla valitaan 5 asiakasta, joille tehdään tarvekartoitus. Tarvekartoituksen perusteella kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa uusia tuotteita, jotka pilotoidaan hankkeen aikana.
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ)

Toteutusaika: 1.9.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on kehittää Peräpohjolan Opiston ravintola Hanna Å:sta vähähiilinen ravintola, joka huomioi
koko ruokaketjun vaikutuksen hiilijalanjälkeen. Tavoitteena on tarjota ravintolassa ruokaileville vähähiilisiä aterioita ja tehdä näkyväksi sitä, millaisilla valinnoilla kuluttaja voi tehdä ilmaston ja ravitsemuksen kannalta hyviä valintoja.
Hankkeen aikana panostetaan ruokajärjestelmän kehittämiseen, näkyväksi tekemiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Yhteyshenkilö: Marja-Leena Dunder

Investoinnit Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ)

Toteutusaika: 1.9.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Investointihanke liittyy varsinaiseen kehittämishankkeeseen (VÄHEÄ). Hankkeen aikana suunnitellaan ja investoidaan Peräpohjolan Opiston Hanna Å -ravintolaan uusi jakelulinjasto, joka mahdollistaa ruokahävikin minimoimisen ja entistä energiatehokkaamman keittiön ja ravintolan. Investoinnit sisältävät ruuan jakelulinjaston ja astioiden palautusjärjestelmän, digitaaliset näytöt sekä keittiövaakoja. 
Yhteyshenkilö: Marja-Leena Dunder

Lapin eAmis - Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen

Toteutusaika: 1.9.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite: Lapin eAmis -hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen digitaalisuuteen liittyviä palveluja ja toimintatapoja opiskelijan opintopolun eri vaiheissa oppimisen joustavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseksi.
Yhteisenä tavoitteena on lappilaisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyössä rakentama Lapin eAmis toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.
Hanketta toteuttavat: Ammattiopisto Lappia, Peräpohjolan opisto, REDU, Rovala-opisto
Yhteyshenkilö: Petra Pudas

DigiDigi - Innostusta digiosaamiseen

Toteutusaika: 1.9.2021-31.8.2023
Rahoittaja: Euroopan sosioaalirahasto
Hankkeen tavoite:
1. Parantaa opiskelijoiden ja työelämän edustajien perusdigitaitoja.
2. Kehittää digiosaamista kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä.
3. Motivoida ja innostaa kohderyhmää hyödyntämään digitaalisuutta työelämässä ja opinnoissa.
Yhteyshenkilö: Kirsi Saloniemi

Kunnon Hommaa 3

Toteutusaika: 01.08.2020 – 29.06.2021
Rahoittaja: Lapin aluehallintovirasto AVI
Hankkeen tavoite: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja juurruttaa jo alkaneita liikunta-ja terveystottumuksia pysyväksi toimintakulttuuriksi. Tuloksena syntyy liikunnan ja vapaa-ajan vuosilukujärjestys.
Yhteyshenkilö: Ari Muotka

KOLA -Koulutusvientiosaamista Lappiin

Toteutusaika: 01.01.2020 – 31.03.2022
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on kehittää lappilaisten koulutusorganisaatioiden ja koulutusviennistä kiinnostuneiden yritysten henkilöstön kansainväliseen koulutusvientiin liittyvää osaamista ja tätä kautta vahvistaa alueen valmiuksia koulutusvientiin. Hankkeella vahvistetaan kansainvälisen koulutusviennin koulutuskumppanuutta lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan opisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, REDU ja Lappia
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

Erityisavustus jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen

Toteutusaika: 1.1.2021-31.7.2022
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Hankkeen tavoite: Kehitetään maahanmuuttajataustaisten vanhempien kielitaitoa ja tuotetaan sähköinen varhaiskasvatuksen ABC yhteistyössä Tornion kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa tukemaan kielitaidon kehittymistä varhaiskasvatuksen kontekstissa.
Hanketta toteuttavat: Redu, Lappia, Lapin yliopisto, Rovala, Pohjantähti-opisto
Yhteyshenkilö: Pauliina Heikkinen

Maahanmuuttajanuorten opintoseteliavustus

Toteutusaika: 1.1.-31.12.2021
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite: Vahvistetaan maahanmuuttajanuorten alueella kotoutumista ja suomen kultturin tuntemusta tutustuttamalla heitä alueen vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin sekä eri harrastusmahdollisuuksiin.  
Yhteyshenkilö: Pasi Rauta

Silta - siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla

Toteutusaika: 1.4.2021-31.3.2023
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite: Hankkeessa kehitetään opiskelijan urapolkua aikuisten perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta työelämään ja korkeakouluun. Tavoitteena on oppilaitosten yhteiskehittämisellä saada maahanmuuttajien polut oppilaitoksista toisiin ja työelämään sujuvammiksi sekä opiskelijan tarvitsemat tukitoimet yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto, Lappia, Redu, Lapin amk, Lapin yliopisto
Yhteyshenkilö: Anu Pitkäkari, Aini Venepalo