Hankkeet

Menestyksekkäitä kehitys- ja koulutushankkeitamme

Peräpohjolan Opisto on mukana useissa mielenkiintoisissa kehitys- ja koulutushankkeissa. Hankkeiden tavoitteina on monipuolinen kehitystyö niin oman organisaatiomme, opiskelijoidemme kuin sidosryhmiemmekin näkökulmasta. Tutustu hankkeisiin; mikäli haluaisit kysyä lisätietoja hankkeiden yksityiskohdista, ota meihin yhteyttä.

Laatusampo 7

Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2021
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoitteet:
Hankkeessa kehitämme toimintajärjestelmää reformin tavoitteiden suuntaisesta, laatukulttuuria ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadunhallintaa.
Hanketta toteuttavat:
Peräpohjolan Opisto, Jedu, KAO, Lappia, KPEDU, Optima, Koulutuskeskus Brahe, OSAO, Raudaskylän Kristillinen Opisto, Rovala-Opisto, Redu, Saamelaisalueen koulutuskeskus
Yhteyshenkilö: Ari Muotka

Työmaa - työelämämahdollisuuksia maahanmuuttajille

Toteutusaika: 1.4.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite:
– Kehittää aikuisten perusopetuksen opiskelijoiden työelämätaitoja ja -yhteyksiä
– Mallintaa maahanmuuttajien työelämäyhteyksien kehittymisen toimintamalli
– Vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kotoutumista
– Lisätä aikuisten perusopetuksen järjestäjien ja työelämän toimijoiden välistä yhteistyötä
– Parantaa maahanmuuttajien työllistymistä

Hanketta toteuttavat: Etelä-Pohjanmaan Opisto, Lahden kansanopisto, Peräpohjolan Opisto
Yhteyshenkilö: Miikka Niskakoski

Reittejä työelämään Lapissa

Toteutusaika: 1.8.-31.12.2021
Rahoittaja: Opetushallituksen opintoseteliavustus
Hankkeen tavoite: Hankkeessa toteutetaan koulutuksia joiden tavoitteena on työelämässä tarvittavien taitojen vahvistaminen sekä työllistymisessä tukeminen. Koulutukset vahvistavat erityisesti työttömien, työttömyysuhanalaisten ja työvoiman ulkopuolella olevien heikon pohjakoulutuksen omaavien aikuisten perustaitoja.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan Opisto ja Rovala-opisto
Yhteyshenkilö: Aini Venepalo

Kansainvälistä kasvua koulutusmatkailuun!

Toteutusaika: 17.10.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Northern Skills Finland Education Oy:n kehittäminen kansainväliseksi matkailualan yritykseksi, joka järjestää ympärivuotisesti koulutusmatkailupalveluita Meri-Lapin alueella. Hankkeen tavoitteet ovat seuraavat:
1) Luodaan yrityksen master plan, jossa selvitetään yrityksen myyntivaltit, erottuminen, brändi, nykyiset ja tavoitellut asiakkaat sekä myyntikanavat
2) Luodaan kansainvälistymissuunnitelma- ja strategia
3) Kartoitetaan ja esikontaktoidaan yhteistyökumppaneita
4) Kartoituksen ja esikontaktoinnin avulla valitaan 5 asiakasta, joille tehdään tarvekartoitus. Tarvekartoituksen perusteella kehitetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa uusia tuotteita, jotka pilotoidaan hankkeen aikana.
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ)

Toteutusaika: 1.9.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on kehittää Peräpohjolan Opiston ravintola Hanna Å:sta vähähiilinen ravintola, joka huomioi
koko ruokaketjun vaikutuksen hiilijalanjälkeen. Tavoitteena on tarjota ravintolassa ruokaileville vähähiilisiä aterioita ja tehdä näkyväksi sitä, millaisilla valinnoilla kuluttaja voi tehdä ilmaston ja ravitsemuksen kannalta hyviä valintoja.
Hankkeen aikana panostetaan ruokajärjestelmän kehittämiseen, näkyväksi tekemiseen, tietoisuuden lisäämiseen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Yhteyshenkilö: Marja-Leena Dunder

Investoinnit Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ)

Toteutusaika: 1.9.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto
Hankkeen tavoite:
Investointihanke liittyy varsinaiseen kehittämishankkeeseen (VÄHEÄ). Hankkeen aikana suunnitellaan ja investoidaan Peräpohjolan Opiston Hanna Å -ravintolaan uusi jakelulinjasto, joka mahdollistaa ruokahävikin minimoimisen ja entistä energiatehokkaamman keittiön ja ravintolan. Investoinnit sisältävät ruuan jakelulinjaston ja astioiden palautusjärjestelmän, digitaaliset näytöt sekä keittiövaakoja. 
Yhteyshenkilö: Marja-Leena Dunder

Lapin eAmis - Latuja ammatillisiin opintoihin digitaalisuutta hyödyntäen

Toteutusaika: 1.9.2019 – 31.12.2021
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite: Lapin eAmis -hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen koulutuksen digitaalisuuteen liittyviä palveluja ja toimintatapoja opiskelijan opintopolun eri vaiheissa oppimisen joustavuuden ja saavutettavuuden lisäämiseksi.
Yhteisenä tavoitteena on lappilaisten ammatillisten oppilaitosten yhteistyössä rakentama Lapin eAmis toimintamalli, jossa opiskelijoille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia opiskella ajasta ja paikasta riippumatta.
Hanketta toteuttavat: Ammattiopisto Lappia, Peräpohjolan opisto, REDU, Rovala-opisto
Yhteyshenkilö: Petra Pudas

Tikittääkö Digi? Lappilaisen digiosaamisen uittotalkoot

Toteutusaika: 28.11.2018 – 31.12.2020
Rahoittaja: Opetushallitus
Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on turvata työelämän ja turvallisen arjen kannalta oleelliset tietotekniset taidot. Peräpohjolan opisto hanke kohdistetaan pilottina Kaakamoon (Tornion kylä), johon on rakennettu valokuituverkko ja jota hallinnoi Kaakamon Tietoverkko-osuuskunta.
Hanketta toteuttavat:
OSAO, Redu, Tavastia, MIF, Raahen koulutuskuntayhtymä, Rovala, Esedu, Edupoli, Peräpohjolan opisto ja TAKK.
Yhteyshenkilö: Kirsi Saloniemi

Kunnon Hommaa 2

Toteutusaika: 01.08.2020 – 29.06.2021
Rahoittaja: Lapin aluehallintovirasto AVI
Hankkeen tavoite:
Kunnon hommaa -hankkeen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden liikunnallisuutta opiston arjessa matalan kynnyksen periaatteella.
Yhteyshenkilö: Ari Muotka

KOLA -Koulutusvientiosaamista Lappiin

Toteutusaika: 1.1.2020-31.12.2021
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite:
Hankkeen tavoitteena on kehittää lappilaisten koulutusorganisaatioiden ja koulutusviennistä kiinnostuneiden yritysten henkilöstön kansainväliseen koulutusvientiin liittyvää osaamista ja tätä kautta vahvistaa alueen valmiuksia koulutusvientiin. Hankkeella vahvistetaan kansainvälisen koulutusviennin koulutuskumppanuutta lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä.
Hanketta toteuttavat: Peräpohjolan opisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, REDU ja Lappia
Yhteyshenkilö: Riikka Fisk

TOKA - Toimintakykyä ja osallisuutta opiskelijoille koronakriisin aikana

Toteutusaika: 4.5.-31.12.2020
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Hankkeen tavoite: Hankkeella pyritään tunnistamaan lisätuen tarpeessa olevat opiskelijat ennen kuin tapahtuu koulutuksen keskeyttämistä ja muusta yhteiskunnallisesta toiminnasta pois jättäytymistä. Tavoitteena on tarjota kohderyhmälle työkaluja ja toimintamalleja selvitä poikkeavasta tilanteesta ja pitää langat käsissään arjen muuttuessa.
Yhteyshenkilö: Miikka Niskakoski