Sopivasti erilainen vuosi

Koulutus sopii nuorille, jotka haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmia ja löytää oman suunnan jatko-opintoihin. Sopivasti erilainen vuosi on myös osa toiselle asteelle laajentunutta oppivelvollisuutta.

Koulutus soveltuu nuorille, jotka

 • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
 • haluavat korottaa peruskoulun arvosanoja
 • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
 • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
 • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
 • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

Näin haet koulutukseen

Koulutus alkaa 6. syyskuuta 2022.

Haku koulutukseen tapahtuu alla olevan linkin hakulomakkeen kautta.
Hakulomakkeen täytettyäsi, otamme sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa. Heinäkuussa jätetyt hakemukset käsitellään elokuun alussa.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

 

Koulutuksessa opitaan yhdessä kokeilemalla ja tekemällä. Opiskelu on yhteisöllistä ja auttaa opiskelijaa selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmiaan sekä jatko-opintomahdollisuuksiaan.

Peräpohjolan Opiston koulutuksessa hyödynnetään vahvaa kasvatus- ja ohjausalan asiantuntemusta vahvistamaan opiskelijan

 • opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja
 • vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
 • arjen taitoja ja elämänhallintaa
 • opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaitoja
 • matemaattisia perustaitoja ja ongelmanratkaisua
 • aktiivista kansalaisuutta.

Sopivasti erilaisen vuoden sisältöjä ovat lisäksi:

 • ilmaisutaidot: itsevarmuuden ja uskalluksen vahvistaminen
 • luonto- ja elämystoiminta
 • liikunnallisuus

Koulutuksen aikana on mahdollista korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja ja suorittaa ammatillisia opintoja kasvatus- ja ohjausalalta. Maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieltä.

Koulutuksen kokonaislaajuus 53 opintopistettä ja kesto yksi lukuvuosi.

Uusi ryhmä aloittaa 6.9.2022.

Opintojen alkaessa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka määrittää myös tarkemman opintojen keston.

Opiskelu ja ruokailu ovat maksuttomia oppivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Muilta peritään opintomaksu, jonka alentamiseen voi hakea opintoseteliavustusta Peräpohjolan Opistolta.

Opiskelu oikeuttaa 2.asteen opintotukeen ja opiskeluhuollon palveluihin.
Mikäli olet yli 25-vuotias, ota yhteyttä te-toimistoosi selvittääksesi mahdollisuutesi omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella.

Opiskelijalla on mahdollisuus ohjattuun asuntolassa asumiseen, mikäli asuntolassa on paikkoja vapaana.

Opistovuoteen kuuluu myös ohjattua vapaa-ajan toimintaa.

Koulutuksessa noudatetaan Opetushallituksen laatimia valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita.

Kysy lisätietoja:
koulutus@ppopisto.fi

p. 0400 363 799