Sopivasti erilainen vuosi

Koulutus sopii nuorille, jotka haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmia ja löytää oman suunnan jatko-opintoihin. Sopivasti erilainen vuosi on myös osa toiselle asteelle laajentunutta oppivelvollisuutta.

Koulutus soveltuu nuorille, jotka

 • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
 • haluavat korottaa peruskoulun arvosanoja
 • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
 • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
 • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
 • ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion

Näin haet koulutukseen

Koulutus on alkanut. Vapaita opiskelupaikkoja voit tiedustella: koulutus@ppopisto.fi

Koulutukseen voi hakea myös toisen asteen yhteishaussa keväällä: 22.2.–22.3.2022.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 050 569 4396.

 

Koulutuksessa opitaan yhdessä kokeilemalla ja tekemällä. Opiskelu on yhteisöllistä ja auttaa opiskelijaa selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmiaan sekä jatko-opintomahdollisuuksiaan.

Peräpohjolan Opiston koulutuksessa hyödynnetään vahvaa kasvatus- ja ohjausalan asiantuntemusta vahvistamaan opiskelijan

 • opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja
 • vuorovaikutus- ja viestintätaitoja
 • arjen taitoja ja elämänhallintaa
 • opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaitoja
 • matemaattisia perustaitoja ja ongelmanratkaisua
 • aktiivista kansalaisuutta.

Sopivasti erilaisen vuoden sisältöjä ovat lisäksi:

 • ilmaisutaidot: itsevarmuuden ja uskalluksen vahvistaminen
 • luonto- ja elämystoiminta
 • liikunnallisuus

Koulutuksen aikana on mahdollista korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja ja suorittaa ammatillisia opintoja kasvatus- ja ohjausalalta. Maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieltä.

Koulutuksen kokonaislaajuus 53 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan 21.9.2021-3.6.2022.

Opintojen alkaessa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka määrittää myös tarkemman opintojen keston.

Opiskelu ja ruokailu ovat maksuttomia. Opiskelu oikeuttaa 2.asteen opintotukeen ja opiskeluhuollon palveluihin.

Opiskelijalla on mahdollisuus maksuttomaan ohjattuun asuntolassa asumiseen, mikäli asuntolassa on paikkoja vapaana.

Opistovuoteen kuuluu myös maksutonta ohjattua vapaa-ajan toimintaa.