Palvelumuotoilua julkisissa palveluissa - perusteista käytäntöön 10 op

Koulutus toteutaan verkkokoulutuksena. Kaksi ensimmäistä opetuspäivää on mahdollista osallistua lähiopetukseen Torniossa.

Koulutuksen sisällöt on räätälöity erityisesti julkisten palveluiden kehittäjille, esim. valtion laitosten ja kuntien sekä hyvinvointialueiden työntekijöille. Koulutukseen kuuluu palvelumuotoiluprojektin toteuttaminen, jonka aihe tulee osallistujan omista työtehtävistä julkisten palveluiden kehittämiseen liittyen.

Koulutuksessa opit käytännönläheisesti palvelumuotoilun prosessin ja opit soveltamaan palvelumuotoilun menetelmiä. Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ja liiketoiminnan ihmislähtöistä kehittämistä, johon palvelun käyttäjä otetaan aktiivisesti mukaan. Palvelumuotoilu antaa kehitystyölle kokonaisvaltaisen lähestymistavan, prosessin, menetelmät ja työkalut. Palvelumuotoilussa hyödynnetään muotoilusta tuttuja menetelmiä – mm. luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä yhteiskehittämistä ja nopeita kokeiluja. Palvelumuotoilu on toimialariippumatonta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Palvelumuotoilu Palon kanssa. Kouluttajana toimii Essi Kuure. Essi on koulutukseltaan Taiteen tohtori, joka on työssään ja väitöskirjassaan keskittynyt yhteisölliseen palveluiden kehittämiseen sekä palvelumuotoilun menetelmien soveltamiseen eritasoisissa kehittämistilanteissa. Toisena kouluttajana Palosta on Piia Innanen, jolla on laaja kokemus erilaisten palvelumuotoiluprojektien vetämisestä.

Näin haet koulutukseen

Koulutus käynnistyy lokakuussa 2022.
Ilmoittautuminen päättyy 10.10.2022.

Koulutukseen otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 20 osallistujaa.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Koulutuksen laajuus on 270 tuntia / 10 op. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 4 kuukautta. 

Koulutus sisältää opetuspäiviä verkossa Teams-yhteydellä. Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä opiskelua kehittämistehtävien parissa.

Koulutusohjelman käytyään osallistuja

•  tunnistaa palvelumuotoilun ajatusmallin ja prosessin
•  tuntee palvelumuotoilun menetelmiä, on kokeillut niitä käytännössä ja osaa
soveltaa menetelmiä palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen
•  osaa tehdä nykytilanteen kartoitusta, tunnistaa kuinka kerätään
asiakasymmärrystä
•  koulutuksen jälkeen opiskelija osaa ideoida ja kuvata palvelukonseptin
•  saa osaamista tunnistaa kokeilemalla kehittämisen tavoitteet sekä on
prototypoinut uutta palvelua ja tehnyt nopeita kokeiluja ja kerännyt
asiakaspalautteita kehittämisen tueksi
•  osaa tuotteistaa palveluita viestien niiden tuottaman asiakasarvon ja kuvaten
sisäisen palveluiden tuottamisen mallin
•  osaa mitata asiakaskokemusta ja tietää, miten asiakaspalautteita tulee
käsitellä
•  tunnistaa keinot, millä palvelumuotoilu auttaa organisaatiota menestymään ja
osaa perustella sen tuottamat hyödyt
 

17.10.2022 Ennakkotehtävä opiskelijoille

31.10.2022 klo 9-14 Asiakaskokemus ja asiakaslähtöisyys (mahdollista osallistua lähiopetukseen Torniossa tai verkon välityksellä)

1.11.2022 klo 9-14 Johdanto palvelumuotoiluun (mahdollista osallistua lähiopetukseen Torniossa tai verkon välityksellä)

15.11.2022 klo 9-16 Palvelun nykytilanteen kartoitus

28.11.2022 klo 9-16 Asiakasymmärryksen kerääminen ja kiteyttäminen

12.1.2023 klo 9-16 Ideointi ja konseptointi

18.1.2023 klo 9-16 Kokeilemalla kehittäminen

14.2.2023 klo 9-16 Tuotteistaminen

28.2.2023 klo 9-16 Asiakaskokemuksen ja muotoilun johtaminen

Koulutuksen hinta 1200 €. 
Hinta sisältää opetuksen ja materiaalit sekä Palvelumuotoilu Palon palvelumuotoilukortit
. Laskutamme ilmoittautumisen yhteydessä 200 euron varausmaksun, joka on osa koulutuksen kokonaishintaa. Varausmaksu palautetaan vain, mikäli  koulutus perutaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Loppu koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alettua. Tarkistamme koulutuksen aloittaneiden luottotiedot osamaksun vuoksi. 

Opetushallituksen Peräpohjolan Opistolle myöntämää opintoseteliavusta opintomaksujen alentamiseen voivat hakea työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja oppimisvaikeuksia kokevat. 

Voit vähentää verotuksessa itse maksamasi koulutusmenot, jotka ovat tarpeen työtehtäviesi vaatiman tai tarvittavan ammattitaidon säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi siinä työssä, joka sinulla on ollut ennen koulutusta. Lisätietoja

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua  koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (10.10.2022) saakka. Varausmaksua ei palauteta.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Koulutuksen sisällön tuottaa ja opetuksesta vastaa Palvelumuotoilu Palo.
Koulutuksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa Piia Innanen: piia@palvelumuotoilupalo.fi, p. 040 541 0274 tai Essi Kuure: essi@palvelumuotoilupalo.fi, 0400 463 499
Verkkosivuilta myös lisätietoa.

Koulutusjärjestelyihin, mm. hakeutumiseen, maksuihin ym. liittyvät asiat:
p. 050 569 4396koulutus@ppopisto.fi