Palvelumuotoilu

Koulutus toteutaan kokonaan verkkokoulutuksena.

Palvelumuotoilu 10 op:n koulutus on suunnattu palveluiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja palvelumuotoilusta kiinnostuneille. Koulutuksen sisältö on suunniteltu siten, että se soveltuu hyvin eri aloille – sekä yksityisen, julkisen että järjestösektorin edustajille. Voit opiskella palvelumuotoilua myös jos haluat suunnata uudelle uralle.

Koulutuksessa opit käytännönläheisesti palvelumuotoilun prosessin ja opit soveltamaan palvelumuotoilun menetelmiä.

Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ja liiketoiminnan ihmislähtöistä kehittämistä, johon palvelun käyttäjä otetaan aktiivisesti mukaan. Palvelumuotoilu antaa kehitystyölle kokonaisvaltaisen lähestymistavan, prosessin, menetelmät ja työkalut. Palvelumuotoilussa hyödynnetään muotoilusta tuttuja menetelmiä – mm. luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä yhteiskehittämistä ja nopeita kokeiluja. Palvelumuotoilu on toimialariippumatonta.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Palvelumuotoilu Palon kanssa. 

Näin haet koulutukseen

Ilmoittautuminen päättynyt.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Koulutuksen laajuus on 270 tuntia / 10 op. Koulutuksen kokonaiskesto on noin 6 kuukautta. 

Koulutus sisältää opetuspäiviä verkossa Teams-yhteydellä. Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä opiskelua kehittämistehtävien parissa.

Koulutus rakentuu seuraavanlaisesti:

 • Ennakkotehtävä
 • Johdanto palvelumuotoiluun
 • Palvelun nykytilanteen kartoitus
 • Asiakasymmärryksen kerääminen
 • Sparraus asiakasymmärrystehtävään
 • Asiakasymmärryksen kiteyttäminen
 • Ideointi ja palveluiden konseptointi
 • Kokeilemalla kehittäminen
 • Tuotteistaminen
 • Asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun johtaminen
 
 • 12.4.2022 Johdanto palvelumuotoilun koulutukseen (klo 9-12)
 • 26.4.-27.4.2022 Johdatus muotoiluajatteluun ja palvelun nykytilanteen kartoitus (klo 9-16)
 • 18.5.2022 Asiakasymmärryksen kerääminen (9-16)

  (23.5. – 30.5.2022 sparraukset)

 • 8.6.2022 Asiakasymmärryksen kiteyttäminen (klo 9-16)
 • 17.8.2022 Ideointi ja palveluiden konseptointi (klo 9-12)
 • 18.8.2022 Ideoinnin ja konseptoinnin työpajapäivä (klo 9-16)
 • 6.9.2022 Kokeilemalla kehittäminen (klo 9-16)
 • 27.9.2022 Tuotteistaminen (klo 9-16)
 • 11.10.2022 Asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun johtaminen (klo 9-16)

Koulutuksen hinta on 900 €.  Hinta sisältää opetuksen ja materiaalit sekä Palvelumuotoilu Palon palvelumuotoilukortit. Laskutamme ilmoittautumisen yhteydessä 190 euron varausmaksun, joka on osa koulutuksen kokonaishintaa. Varausmaksu palautetaan vain, mikäli  koulutus perutaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Loppu koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alettua. Tarkistamme koulutuksen aloittaneiden luottotiedot osamaksun vuoksi. 

Opetushallituksen Peräpohjolan Opistolle myöntämää opintoseteliavusta opintomaksujen alentamiseen voivat hakea työttömät, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat ja oppimisvaikeuksia kokevat. 

Voit vähentää verotuksessa itse maksamasi koulutusmenot, jotka ovat tarpeen työtehtäviesi vaatiman tai tarvittavan ammattitaidon säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi siinä työssä, joka sinulla on ollut ennen koulutusta. Lisätietoja

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua  koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään (20.3.2022) saakka. Varausmaksua ei palauteta.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

Koulutuksen sisällön tuottaa ja opetuksesta vastaa Palvelumuotoilu Palo.
Koulutuksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa Piia Innanen, p. 0405410274.
Verkkosivuilta myös lisätietoa.

Koulutusjärjestelyihin, mm. hakeutumiseen, maksuihin ym. liittyvät asiat:
p. 050 569 4396koulutus@ppopisto.fi