Erityinen tuki ohjauksessa

Koulutus sopii kaikille kasvatus-, opetus ja sosiaalialan ohjaustyötä tekeville, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, nuoria tai aikuisia. Koulutuksen kohderyhmää ovat esimerkiksi opettajat, ohjaajat, opinto-ohjaajat, koulunkäynnin ohjaajat, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat, oppilaitosten opiskeluhuollon henkilöstö, lastensuojelun työntekijät, nuorisotyöntekijät, työpajaohjaajat, työ- ja yksilövalmentajat.

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa tunnistaa erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden pulmia, kuten neuropsykiatrisia häiriöitä, mielenterveysongelmia sekä kehitysvammaisuutta. Opintokokonaisuuden jälkeen osallistujalla on tietoa ja valmiuksia kohdata erilaisia nuoria ja aikuisia, ja he saavat käytännön työkaluja erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden ohjaamiseen. Koulutukseen sisältyy työnohjausta.

Näin haet koulutukseen

Tulossa vuonna 2022. Aikataulut tarkentuvat syksyllä 2021.

Kysy koulutuspaikkoja: koulutus@ppopisto.fi

 

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 050 569 4396.

Koulutuspaketti sisältää yhteensä kuusi (6) koulutusjaksoa. Yksi koulutusjakso jakaantuu kahdelle päivälle (yhteensä 10 h). Koulutus sisältää opiskelijan itsenäistä työskentelyä 140 tuntia. Jokaiseen koulutusjaksoon sisältyy kaksi (2) tuntia työnohjausta. Koulutuksen kokonaislaajuus 200 tuntia.

Koulutusjaksot toteutetaan lähiopetuksena Peräpohjolan Opistolla Torniossa. Tarvittaessa koulutusjakso(-t) voidaan siirtää verkkototeutukseksi paikallisen koronatilanteen vuoksi.

Koulutuksessa käytetään Teams-verkkoympäristöä materiaalien ja oppimistehtävien jakamiseen sekä viestintään ja vuorovaikutukseen. Osallistujilta edellytetään oma tietokone.

Jokaiseen koulutusjaksoon sisältyy teoriatietoa sekä keinoja siitä, millaisesta ohjauksesta asiakas hyötyisi. Koulutuspäivien aikana tehdään toiminnallisia harjoituksia dialogisia menetelmiä käyttäen sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia.

Osallistuja tekee koulutuksen aikana oppimistehtävän sekä reflektoi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla. Osallistuja saa oppimistehtävistään palautetta ja ohjausta kouluttajalta.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja saa sekä teoriatietoa että konkreettisia välineitä omaan ohjaustyöhönsä. Lisäksi osallistuja oppii reflektoimaan omaa toimintaansa ohjaajana ja saa siitä palautetta kouluttajalta. Koulutuksesta saa eväitä omaan ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen, sekä konkreettisia menetelmiä ja välineitä omaan arkeen ja työhönsä.

Koulutusjakso 1

 • Orientaatio opintoihin
 • Neuropsykiatriset häiriöt 
 • Toiminnanohjauksen tukeminen   

Koulutusjakso 2

 • Autismin kirjo
 • Lukivaikeus
 • Työnohjaus (2 h)

Koulutusjakso 3

 • Mielenterveys- ja päihdehäiriöt
 • Työnohjaus (2 h)

Koulutusjakso 4

 • Kehitysvammaisuus
 • Työnohjaus (2 h)

Koulutusjakso 5

 • Salassapito
 • Ohjaukseen ja dialogiseen kohtaamiseen liittyvät periaatteet
 • Työnohjaus (2 h)

Koulutusjakso 6

 • Oppimistehtävien esittely
 • Työnohjaus (2 h)
 • Koulutuksen päätös ja todistukset

Hinta ilmoitetaan myöhemmin

Hinta sisältää opetuksen ja materiaalit. Laskutamme ilmoittautumisen yhteydessä varausmaksun, joka on osa koulutuksen kokonaishintaa. Varausmaksu palautetaan vain, mikäli koulutus perutaan vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Loppu koulutusmaksu laskutetaan koulutuksen alettua kahdessa (2) erässä. Tarkistamme koulutuksen aloittaneiden luottotiedot osamaksun vuoksi.

Voit vähentää verotuksessa itse maksamasi koulutusmenot, jotka ovat tarpeen työtehtäviesi vaatiman tai tarvittavan ammattitaidon säilyttämiseksi tai ylläpitämiseksi siinä työssä, joka sinulla on ollut ennen koulutusta. Lisätietoja

Lähiopetusjaksojen matkustus-, asumis- ja ruokailukustannukset opiskelija kustantaa itse.

Yöpyminen Hotelli Joentalossa opiskelijahintaan:

 • 1 hengen huone 55 € /yö, sisältää aamiaisen
 • 2 hengen huone 35 € /yö, sisältää aamiaisen

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Ilmoittautumisen voi perua koulutuksen viimeiseen ilmoittautumispäivään saakka. Varausmaksua ei palauteta.

Peruminen tehdään AINA kirjallisesti osoitteeseen koulutus@ppopisto.fi. Jos ilmoittautuminen perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, laskutetaan osallistumismaksusta 50 %. Jos peruminen jää kokonaan tekemättä tai opiskelija keskeyttää opinnot niiden alettua, peritään koko opintomaksu.

Ainoastaan lääkärintodistuksella osoitettu este voi olla pätevä syy maksusta vapautumiseen tai maksun pienentämiseen. Peräpohjolan Opistolla on oikeus peruuttaa koulutus, mikäli ryhmäkoko jää liian pieneksi.

koulutus@ppopisto.fi
p. 0400 363 799

Koulutusmaksuihin liittyvät yhteydenotot: pptoimisto@ppopisto.fi, p. 040 356 5447

Kouluttajana toimii Seija Tuomisto, KM, ammatillinen erityisopettaja, työnohjaaja, Ammattiopisto Luovi.  Lisäksi kouluttajina toimivat Ammattiopisto Luovista Leena Hintsanen, ammatillinen erityisopettaja (kehitysvammaisuus) sekä Riina Karvonen, opintoasiain päällikkö (salassapitoasiat).