Työvoimakoulutus

Ammatillinen työvoimakoulutus

Peräpohjolan Opistolla järjestettävän ammatillisen työvoimakoulutuksen kautta on mahdollista  suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto tai kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto. Lisäksi mahdollista on suorittaa useammasta tutkinnon osasta muodostuva kokonaisuus, kuten esimerkiksi polku ikääntyvien toiminnan ohjaukseen.

Lyhytkoulutukset

Peräpohjolan Opisto järjestää työvoimakoulutuksina myös lyhytkestoisia ja eri teemaisia kokonaisuuksia. 

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan  alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Näin haet koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi-> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi >koulutushakemus.

Lisätietoja koulutuksesta:  koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 050 569 4396.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Aika ja paikka:
Rovaniemi 23.1.-10.2.2023
(Haku päättyy 11.1.2023)

Kesto: 15 päivää, 7h/päivä

Aloitteleva digikäyttäjä koulutus soveltuu henkilölle, joka ei ole vielä juurikaan perehtynyt tablettien tai tietokoneiden käyttöön. Koulutuksen kautta hankitaan tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet laitteiden käyttöön, tietoturvaan ja viestintään liittyen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet laitteiden sujuvaan ja turvalliseen käyttöön, sähköiseen asiointiin ja kriittiseen suhtautumiseen verkosta löytyvään tietoon. Koulutuksen alussa opiskelijoille tehdään osaamiskartoitus, jonka perusteella painotetaan koulutuksen sisältöjä vastaamaan mahdollisimman hyvin henkilöiden osaamistarpeita. Koulutuksen lopussa varmistetaan, että henkilöllä on riittävä osaaminen jotta hän voi halutessaan osallistua verkkototeutuksena järjestettäviin perusdigikäyttäjä- ja hyötydigikäyttäjä koulutuksiin.

Koulutus sisältää seuraavat osa-alueet:

PERUSTEET

·Tietokoneen peruskäyttö
·Näppäimistö ja hiiri
·Sähköpostin käyttö
·Tiedostojen hallinta

TIEDONHAKU JA TIETOTURVA

·Wifi ja muut verkot
.Hakukoneet ja hakuvinkit
·Salasanat ja tunnistautuminen
·Yksityisyys ja huijaukset

ASIOI VERKOSSA

·Sosiaalinen media ja nettipuhelut
·Verkko-ostokset
·Pankit ja Maksaminen
·Julkiset palvelut ja media


Hakeminen:

Hae tähän koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta: , puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Aika ja paikka:
Tornio 13.2.-3.3.2023
(Haku päättyy 1.2.2023)

Kesto: 15 päivää, 7h/päivä

Aloitteleva digikäyttäjä koulutus soveltuu henkilölle, joka ei ole vielä juurikaan perehtynyt tablettien tai tietokoneiden käyttöön. Koulutuksen kautta hankitaan tietoyhteiskunnassa tarvittavat perusvalmiudet laitteiden käyttöön, tietoturvaan ja viestintään liittyen. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet laitteiden sujuvaan ja turvalliseen käyttöön, sähköiseen asiointiin ja kriittiseen suhtautumiseen verkosta löytyvään tietoon. Koulutuksen alussa opiskelijoille tehdään osaamiskartoitus, jonka perusteella painotetaan koulutuksen sisältöjä vastaamaan mahdollisimman hyvin henkilöiden osaamistarpeita. Koulutuksen lopussa varmistetaan, että henkilöllä on riittävä osaaminen jotta hän voi halutessaan osallistua verkkototeutuksena järjestettäviin perusdigikäyttäjä- ja hyötydigikäyttäjä koulutuksiin.

Koulutus sisältää seuraavat osa-alueet:

PERUSTEET

·Tietokoneen peruskäyttö
·Näppäimistö ja hiiri
·Sähköpostin käyttö
·Tiedostojen hallinta

TIEDONHAKU JA TIETOTURVA

·Wifi ja muut verkot
.Hakukoneet ja hakuvinkit
·Salasanat ja tunnistautuminen
·Yksityisyys ja huijaukset

ASIOI VERKOSSA

·Sosiaalinen media ja nettipuhelut
·Verkko-ostokset
·Pankit ja Maksaminen
·Julkiset palvelut ja media


Hakeminen:

Hae tähän koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta: , puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Aika ja paikka:
Verkkokoulutus 13.-31.3.2023 (Haku päättyy  1.3.2023)

Kesto: 15 päivää , 7 h/päivä

Perusdigikäyttäjä koulutus soveltuu henkilölle, jonka tavoitteena on hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa sujuvasti työssä, opiskelussa ja vapaa-aikana. Koulutuksen kautta henkilö saa osaamista tietoyhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Koulutus antaa valmiudet yhteisöllisen työskentelyyn, tiedon tuottamiseen ja muokkaamiseen soveltuvilla alustoilla. Henkilö oppii ymmärtämään niin teknisen kuin inhimillisen näkökulman tietoturvaan ja tietosuojaan liittyen sekä viestimään ja toimimaan vuorovaikutuksessa omissa työ-, opiskelu- tai vapaa-ajan verkostoissa. Koulutuksen alussa opiskelijoille tehdään osaamiskartoitus, jonka perusteella painotetaan koulutuksen sisältöjä vastaamaan mahdollisimman hyvin henkilöiden osaamistarpeita.

Koulutus sisältää seuraavat osa-alueet:

Outlookin ja Teamsin peruskäyttö
Word perusteet
Power Pointin perusteet
Excelin perusteet
Yhteisöllinen työskentely
Tietoturva- ja tietosuoja
Viestintä ja vuorovaikutus


Hakeminen:

Hae tähän koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta: , puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (lastenohjaaja) 180 osp

Aloitusajankohta: 11.10.2022.
Hakuaika on päättynyt.

Kesto: Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa määritellään henkilökohtainen opintoaika sekä tavoitteet. Ilman aikaisempaa koulutusta ja osaamista tutkinnon suorittaminen kestää 2,5 – 3 vuotta.

Kuvaus alan työtehtävistä:

Lastenohjaaja työskentelee kasvatus- ja ohjaustehtävissä ja huolehtii lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän kohtaa työssään eri-ikäisiä lapsia ja toimii yhteistyössä huoltajien kanssa.

Lastenohjaaja työskentelee esimerkiksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajana päiväkodissa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tai ohjaa lapsia ja ryhmiä kerhoissa, leireillä, vapaa-ajantoiminnassa tai leikkitoiminnassa. Lastenhoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi oman työtehtävänsä mukaisesti varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa osana varhaiskasvatustiimiä.

Tutkinto:

Tutkinto muodostuu neljästä  pakollisesta tutkinnon osasta (105–110 osp) ja 35–40 osaamispisteenlaajuisista valinnaisista tutkinnon osista sekä tarvittaessa yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)

Pakolliset tutkinnon osat: 85 osp

Ammatillinen kohtaaminen, kasvatus ja ohjaaminen 15 osp
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp
Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnantoteuttaminen 30 osp

Pakolliset valinnaiset tutkinnon osat: 20-25 osp

Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp
Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristöissä 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osat: 35-40 osp

Vapaa-ehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen 15 osp
Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen 20 osp
Ilmaisun ohjaaminen 20 osp
Liikkumisen ohjaaminen 15 osp
Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen 20 osp
Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp

Mikäli ei ole aikaisemmin suorittanut:

Yhteiset tutkinnon osat: 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp


Hakeminen:

Hae tähän koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta: , puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin- ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala (150 osp)

Aloitusajankohta: 2.11.2022
Haku on päättynyt.
Hybriditoteutus.
Kesto: 15 kk / hoksin mukaan

Koulutuksen aikana suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjauksen osaamisalalta, painotuksena digiohjaus.  Koulutuksessa opitaan ohjaamaan sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistamaan työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä tukemaan heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Koulutus valmistaa toimimaan ohjaajana niin lähiopetuksena kuin myös etäopetuksena järjestettävässä koulutuksessa perusopetuksesta toiselle asteelle. 

Koulutuksen painotuksena on digiohjaus, jonka myötä syvennytään monipuolisesti koulunkäynninohjaajan työtehtävissä vaadittaviin digitaitoihin.  Teemaa lähestytään koulutuksen aikana kahdesta näkökulmasta:

1) Tieto- ja viestintäteknologia koulunkäynninohjaajan työkaluna:

 • Perustiedot- ja taidot perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa käytettävistä digitaalisista oppimisympäristöistä ja opiskelijoiden tukeminen niiden käytössä
 • Tieto- ja viestintäteknologian välineet ja sovellukset oppimisen tukemisen ja eriyttämisen välineenä

2) Digiohjaaja opettajan työparina:

 • Valmiudet toimia opettajan työparina perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kirjatun laaja-alaisen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen alueella
 • Vastuullinen, turvallinen ja ergonominen tieto- ja viestintäteknologian käyttö
 • Omien tuotosten toteuttaminen
 • Valmiudet tukea opiskelijoita / oppilaita tiedonhallinnassa, tutkivassa- ja luovassa työskentelyssä sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä vuorovaikutusta ja verkostoitumista edistävässä toiminnassa

Koulutuksessa huomioidaan uudet lukutaidot-kehittämisohjelman tavoitteet, joita on vahvistaa lasten ja nuorten medialukutaitoja, tieto- ja viestintäteknologista sekä ohjelmoinnin osaamista varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa. Uudet lukutaidot- kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia- kehittämisohjelmaa (2020–2022).

Koulutuksen sisältö:

Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (130 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (20osp).

Pakolliset tutkinnon osat | 130 osp
Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp,
Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp,
Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp,
Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp,

Valinnaiset tutkinnon osat vähintään 20 osp
Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaus 
Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp 

Hybriditoteutus: Koulutus aloitetaan kaikille yhteisellä ja pakollisella orientaatiojaksolla Peräpohjolan Opistolla. Orientaatiojakson  jälkeen koulutus järjestetään hybriditoteutuksena, jossa opetusta järjestetään sekä läsnäolo- että etätoteutuksena.  Tämä mahdollistaa opintoihin osallistumisen myös muilta paikkakunnilta.


Hakeminen:

Hae tähän koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi ->
haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen
ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa
ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta: , puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja
koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista
taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo
9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Aloitusajankohta 11.10.2022
Haku on päättynyt.

Kuvaus

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäsiten ihmisten toimintaa. Työ on eri-ikäisten ohjaus-, opastus – ja tukityötä, jonka painopisten on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumis mahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen. Koulutuksessa suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso – ja yhteisöohjaajan osaamisala (nuoriso- ja yhteisöohjaaja) 180 osp. Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville työnhakijoille. 

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat 

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Hakeminen:

Hae tähän koulutukseen 

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta:  puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

 

Hakuaika on päättynyt.

Kuvaus:

Koulutus on tarkoitettu työnhakijoille, joita kiinnostaa ohjaajan työ vanhusten viriketoiminnassa esim. asumipalveluiden yhteisötyö- ja päivätoiminnassa. Koulutuksessa suoritetaan 1-4 tutkinnon osaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, etäopetuksena ja työssäoppimisena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. 

Lisätiedot

Koulutuksessa suoritetaan 1-4 tutkinnon osaa kasvatus-jaohjausalan perustutkinnosta (henkilökohtaistamisen mukaan)

Ikääntyvien toiminnan ohjaus 20 osp

-Alan säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
-Ikääntyvien kohtaaminen kunnioittavasti ja arvostavasti
-Ikääntyvien asiakkaiden ohjaaminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kulttuurisessa ja yhteisöllisessä toiminnassa
-Yksilöllisen ja yhteisöllisen ohjaamisen toteuttaminen
-Kohderyhmän moninaisuuden huomioiminen ohjauksessa
-Vastuu ohjattavien hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja yhteistoiminnasta
-Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Ilmaisun ohjaaminen 20 osp

-Ilmaisullisten taitojen harjaannuttaminen: omien ilmaisullisten (musiikillinen, kuvallinen, kehollinen ja sanallinen) taitojen kehittäminen ja lähiympäristön kulttuuriin perehtyminen
-Ilmaisun suunnitelmallinen ohjaaminen: musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kokemuksien tarjoaminen sekä erilaisten materiaalien ja välineiden käyttäminen

Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp

Erilaisten tuen tarpeiden tunnistaminen:
-erilaiset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tuen tarpeet
-tuen tarpeen havaitseminen ja puheeksi ottaminen
-tuen tarvetta tarvitsevan asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus
-apuvälineet ja esteettömyys
Tukea tarvitsevien asiakkaiden suunnitelmallinen ohjaaminen:
-moniammatillisuus ja yhteistyö
-tukea tarvitsevien asiakkaiden suunnitelmallinen ohjaaminen
-monipuolisten menetelmien hyödyntäminen
-monipuolisten välineiden ja materiaalien hyödyntäminen

Tulevaisuuden työelämätaidot 10 osp

-Motivaation ja kiinnostuksen rakentuminen
-Ajanhallinta ja oman työn suunnittelu
-Omien työskentelytapojen arviointi ja työn haasteiden tunnistaminen
-Oman jaksamisen arviointi, stressinhallinta ja hyvinvointi
-Elinikäisen oppimisen taidot
-Projektityöskentelytaidot
-Monikulttuurinen työyhteisö

Maahanmuuttajataustaisille järjestetään tarvittaessa S2-tuki.

Hakeminen:

Hakuaika on päättynyt.

Hae tähän koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta:  puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta