Työvoimakoulutus

Ammatillinen työvoimakoulutus

Peräpohjolan Opistolla järjestettävän ammatillisen työvoimakoulutuksen kautta on mahdollista  suorittaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto tai tutkinnon osa.  Lisäksi mahdollista on suorittaa useammasta tutkinnon osasta muodostuva kokonaisuus, kuten esimerkiksi polku ikääntyvien toiminnan ohjaukseen.

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan  alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.

Näin haet koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi-> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi >koulutushakemus.

Lisätietoja koulutuksesta:  koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 050 569 4396.

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Koulutus alkaa 28.9.2021
Hakuaikaa on jatkettu!
Hakuaika päättyy: 19.9.2021 

Koulutuksessa suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto 150 osp, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjauksen osaamisalalta. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Koulutus valmistaa toimimaan ohjaajana niin lähiopetuksena kuin myös etäopetuksena järjestettävässä koulutuksessa. Koulutuksen aikana syvennytään verkkopedagogiikan menetelmiin, toimintaympäristöihin ja välineisiin, jonka kautta opiskelija saa tämän päivän koulumaailmassa tarvittavan digiosaamisen. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet digiohjaajan työtehtäviin erityisesti perus- ja ammatilliseen koulutukseen.

Koulutuksen sisältö:

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnanohjauksen osaamisalalta.

Tutkinto muodostuu pakollisista tutkinnon osista (130 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (20 osp).

Pakolliset tutkinnon osat 130 osp

* Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp
* Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
* Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
*Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat vähintään 20 osp

* Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaaminen, 10 osp
* Digiohjaaja oppimisen tukijana 10 osp
* Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 10 osp

Koulutus tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville työnhakijoille

Hakeminen 

Hakuaika päättyy 31.8.2021

Hae tähän koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi ->
haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen
ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa
ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta: , puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja
koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista
taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo
9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Hakuaika on päättynyt.

Kuvaus 

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen eri tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa. Koulutuksessa suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (lastenohjaaja) 180 osp.

Tutkinnon rakenne

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
 • Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen

Pakolliset valinnaiset tutkinnon osat

 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö
 • Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurankuntien työympäristöissä

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Hakeminen 

Hakuaika on päättynyt.

Hae tähän koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta: , puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

Hakuaika on päättynyt.

Kuvaus

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäsiten ihmisten toimintaa. Työ on eri-ikäisten ohjaus-, opastus – ja tukityötä, jonka painopisten on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumis mahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen. Koulutuksessa suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso – ja yhteisöohjaajan osaamisala (nuoriso- ja yhteisöohjaaja) 180 osp. Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville työnhakijoille. 

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat 

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Hakeminen:

Hakuaika on päättynyt

Hae tähän koulutukseen 

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta:  puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta

 

 

Hakuaika on päättynyt.

Kuvaus:

Koulutus on tarkoitettu työnhakijoille, joita kiinnostaa ohjaajan työ vanhusten viriketoiminnassa esim. asumipalveluiden yhteisötyö- ja päivätoiminnassa. Koulutuksessa suoritetaan 1-4 tutkinnon osaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena, etäopetuksena ja työssäoppimisena. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. 

Lisätiedot

Koulutuksessa suoritetaan 1-4 tutkinnon osaa kasvatus-jaohjausalan perustutkinnosta (henkilökohtaistamisen mukaan)

Ikääntyvien toiminnan ohjaus 20 osp

-Alan säädökset, määräykset ja toimintaperiaatteet
-Ikääntyvien kohtaaminen kunnioittavasti ja arvostavasti
-Ikääntyvien asiakkaiden ohjaaminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kulttuurisessa ja yhteisöllisessä toiminnassa
-Yksilöllisen ja yhteisöllisen ohjaamisen toteuttaminen
-Kohderyhmän moninaisuuden huomioiminen ohjauksessa
-Vastuu ohjattavien hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja yhteistoiminnasta
-Toiminnan arviointi ja kehittäminen

Ilmaisun ohjaaminen 20 osp

-Ilmaisullisten taitojen harjaannuttaminen: omien ilmaisullisten (musiikillinen, kuvallinen, kehollinen ja sanallinen) taitojen kehittäminen ja lähiympäristön kulttuuriin perehtyminen
-Ilmaisun suunnitelmallinen ohjaaminen: musiikillisen, kuvallisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kokemuksien tarjoaminen sekä erilaisten materiaalien ja välineiden käyttäminen

Tukea tarvitsevien ohjaaminen 20 osp

Erilaisten tuen tarpeiden tunnistaminen:
-erilaiset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tuen tarpeet
-tuen tarpeen havaitseminen ja puheeksi ottaminen
-tuen tarvetta tarvitsevan asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus
-apuvälineet ja esteettömyys
Tukea tarvitsevien asiakkaiden suunnitelmallinen ohjaaminen:
-moniammatillisuus ja yhteistyö
-tukea tarvitsevien asiakkaiden suunnitelmallinen ohjaaminen
-monipuolisten menetelmien hyödyntäminen
-monipuolisten välineiden ja materiaalien hyödyntäminen

Tulevaisuuden työelämätaidot 10 osp

-Motivaation ja kiinnostuksen rakentuminen
-Ajanhallinta ja oman työn suunnittelu
-Omien työskentelytapojen arviointi ja työn haasteiden tunnistaminen
-Oman jaksamisen arviointi, stressinhallinta ja hyvinvointi
-Elinikäisen oppimisen taidot
-Projektityöskentelytaidot
-Monikulttuurinen työyhteisö

Maahanmuuttajataustaisille järjestetään tarvittaessa S2-tuki.

Hakeminen:

Hakuaika on päättynyt.

Hae tähän koulutukseen

Täytä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus). Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, Sinun pitää vahvistaa hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutuksen ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta.

Lisätiedot koulutuksesta:  puh. +358 50 569 4396, koulutus@ppopisto.fi

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista: Koulutusneuvonta p. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16.15. Koulutusneuvontaa saa myös facebookissa www.facebook.com/koulutusneuvonta