Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja tekee ihmissuhdetyötä, joka edellyttää hyvää tietämystä ihmisen kasvusta, kehityksestä, elämänkaaresta, sosiaalisesta kanssakäymisestä sekä kulttuurista ja yhteiskunnan rakenteista. Nuoriso- ja yhteisöohjaus on eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten parissa tehtävää ohjaus-, opastus- ja tukityötä. Tutkinto antaa sinulle pätevyyden toimia mm. kaupungin/kunnan nuorisotoimessa, etsivässä nuorisotyössä ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden parissa.

Näin haet koulutukseen

Voit hakea koulutukseen joko keväällä yhteishaun kautta tai jatkuvan haun kautta. Yhteishaussa hakevat peruskoulun, lukion päättäneet tai keskeyttäneet ja vailla ammatillista tutkintoa olevat. Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea yhteishaussa vaan päähakuväyläsi on jatkuva haku.

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat 

 • Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
 • Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
 • Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
 • Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
 • Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
 • Ilmaisun ohjaaminen
 • Liikkumisen ohjaaminen
 • Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
 • Tukea tarvitsevien ohjaaminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Nuoriso-ohjaaja/yhteisöohjaaja voi työskennellä esimerkiksi seuraavissa työpaikoissa:

 • kaupungin/kunnan nuorisotoimi
 • liikuntatoimi
 • erilaiset hankkeet
 • koulu
 • iltapäiväkerhotoiminta
 • tyttöjen- tai poikien talo
 • hiihtokeskus
 • työpaja tai työvoimalasäätiö
 • järjestö
 • etsivä nuorisotyö
 • vastaanottokeskus
 • lastensuojelulaitos
 • asuntola
 • nuorisokeskus
 • seurakunta
 • matkailupalveluyritykset
 • nuorten tieto- ja neuvontapalvelut

Nuoriso- ja yhteisöalan ammattilainen osaa työskennellä monipuolista ammattitaitoaan käyttäen alan eri toimintaympäristöissä työntekijänä, itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Hän osaa ohjata, innostaa, motivoida ja osallistaa sekä järjestää tavoitteellista ja elämyksiä tuottavaa toimintaa kaikenikäisille, mutta erityisesti nuorille. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja hallitsee ryhmien ohjaamisen ja osaa työssään rakentaa luottamuksellisia sosiaalisia ja toiminnallisia verkostoja sekä tukea ohjattaviensa yhteisöllistä ja yksilöllistä kasvua.