Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Ohjauksen osaamisala
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala 

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksella. 

Näin haet koulutukseen

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Olethan ensin yhteydessä lähimpään oppisopimustoimistoosi.​

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 050 569 4396.

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Valinnaiset pakolliset tutkinnon osat; valitaan kaksi kolmesta

 • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp
 • Osaamisen ja työllisyyden ohjaus, 50 osp
 • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat vähintään 30 osp

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
 • Etsivässä työssä toimiminen, 20 osp
 • Kulttuurien moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
 • Kokemusasiantuntija ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaaminen, 10 osp

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 30 osp
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat vähintään 20 osp

 • Etsivässä työssä toimiminen, 20 osp
 • Kulttuurien moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
 • Kokemusasiantuntija ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaaminen, 10 osp

 

 

Ohjauksen osaamisala

Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat, osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Tutkinnon suorittanut tukee kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.