Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Digiohjaaja (Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala)

Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Koulutus valmistaa toimimaan ohjaajana niin lähiopetuksena kuin myös etäopetuksena järjestettävässä koulutuksessa. Koulutuksen aikana syvennytään verkkopedagogiikan menetelmiin, toimintaympäristöihin ja välineisiin, jonka kautta opiskelija saa tämän päivän koulumaailmassa tarvittavan digiosaamisen. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet digiohjaajan työtehtäviin erityisesti perus- ja ammatilliseen koulutukseen.

 

Näin haet koulutukseen

Mikäli kaipaat apua tai neuvoja hakemiseen liittyen, kysy lisätietoja sähköpostitse koulutus@ppopisto.fi tai puhelimitse 0400 363 799.

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakolliset tutkinnon osat 130 osp

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp
 • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 30 osp
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat vähintään 20 osp

 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaaminen, 10 osp
 • Digiohjaaja oppimisen tukijana 10 osp
 • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 10 osp

Ohjauksen osaamisalaan ei oteta uusia opiskelijoita tällä hetkellä.

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä (osp), joka koostuu seuraavista tutkinnon osista.

Pakollinen tutkinnon osa

 • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp

Valinnaiset pakolliset tutkinnon osat; valitaan kaksi kolmesta

 • Aikuisten ohjaus eri elämäntilanteissa, 50 osp
 • Osaamisen ja työllisyyden ohjaus, 50 osp
 • Lapsen ja nuoren suojelu kasvatus- ja ohjaustyössä, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat vähintään 30 osp

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus, 40 osp
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
 • Etsivässä työssä toimiminen, 20 osp
 • Kulttuurien moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä, 20 osp
 • Kokemusasiantuntija ja vertaisohjaajana toimiminen, 20 osp
 • Suomen kielen lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen ohjaaminen, 10 osp
Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat, osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan sekä hyödyntää monialaista verkostoa työssään. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta. Hän toteuttaa elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa, työllistymisessä tai lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisessä.